SECTIE 1 โ€“ WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u onze site bezoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze site, nieuwe producten en services en andere updates.

We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens vrij te geven en openbaar te maken aan of bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, omdat wij, naar eigen goeddunken en zonder enige discretie, nodig achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of op verzoek van een overheidsinstantie of -orgaan.

SECTIE 2 โ€“ TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een โ€‹โ€‹transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en deze alleen voor die specifieke reden gebruiken.

Als we om een โ€‹โ€‹secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als u zich na uw opt-in van mening verandert, kunt u uw toestemming voor het nemen van contact met u, voor het verder verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw informatie op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via https://nl.quadronx.com/contact-nl/

SECTIE 3 โ€“ INFORMATIEVERSCHAFFING

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

SECTIE 4 โ€“ BETALING

Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig omgaan met creditcardinformatie door onze Site en haar serviceproviders.

SECTIE 5 โ€“ DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren.

Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw transactie met betrekking tot de aankoop.

Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.

Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider betrokken zijn, kan uw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Zodra u onze Site verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt u niet langer beheerst door dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Links

Wanneer u op links op onze Site klikt, kunnen zij u wegleiden van onze Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en moedigen u aan om hun privacyverklaringen te lezen.

SECTIE 6 โ€“ BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende, algemeen aanvaarde industriestandaarden.

SECTIE 7 โ€“ LEEFTIJD

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken.

SECTIE 8 โ€“ WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken het. Als ons bedrijf wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten of services aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u wilt: toegang tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht registreren, of gewoon meer informatie willen, neem dan contact met ons op via https://nl.quadronx.com/contact-nl/